Zapobieganie konfliktowi interesów

Zasady zarządzania konfliktami interesów i zapobiegania im.

Konflikt interesów może mieć miejsce, jeśli spółka Fellow Bank, jej pracownik lub inny inwestor miałby związany z wnioskiem o pożyczkę lub finansowanie interes lub może odnieść korzyść niezgodną z interesem danego inwestora.

Fellow Bank świadczył w przeszłości klientom m. in. następujące usługi, w ramach których może zachodzić konflikt interesów: