Opinie i reklamacje klientów

W Fellow Banku obowiązują wytyczne i procedury w zakresie odpowiadania na opinie klientów. Celem wytycznych i procedur jest umożliwienie właściwego i spójnego sposobu odpowiadania na opinie klientów w zgodzie z obowiązującymi przepisami. 

Sprawna obsługa klienta i odpowiadanie na opinie klientów stanowią nieodłączna część działalności spółki. Nasi klienci mają prawo, by ich opinie i reklamacje były rozpatrywane skutecznie, sprawiedliwie i bez zbędnej zwłoki. Otrzymane od klientów opinie stanowią cenne źródło informacji o jakości naszych usług i poziomie zadowolenia klientów, jak również umożliwiają nam dalsze rozwijanie działalności i usług. 

Klient może przekazać spółce informację zwrotną, kontaktując się z obsługą klienta telefonicznie, pocztą elektroniczną, listownie lub osobiście w naszym biurze w Helsinkach przy ul. Pursimiehenkatu.

Skargi staramy się rozpatrywać przede wszystkim już podczas ich składania przez klientów. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, skargi przekazywane są do stosownego działu (obsługi klientów indywidualnych lub korporacyjnych) do dalszego rozpatrywania. Fellow Bank stara się rozpatrywać reklamacje klientów i udzielać na nie odpowiedzi jak najszybciej, w miarę możliwości w przeciągu tygodnia od zgłoszenia. Klient może uzyskać informacje o stanie rozpatrywania swojej reklamacji poprzez kontakt z naszą obsługą klienta.

Dane o opiniach i reklamacjach klientów oraz środki podjęte w ramach ich rozpatrywania są przechowywane w celu umożliwienia rzetelnej weryfikacji. Również kadra zarządzająca spółki otrzymuje regularne raporty na temat zgłaszanych opinii i reklamacji.

Dane kontaktowe

Fellow Bank Plc
Pursimiehenkatu 4 A
00150 Helsinki
Finlandia
Tel. (+48) 22 397 51 15
W dni powszednie 09:00-17:00 czasu polskiego.
E-mail: bok@fellowfinance.pl