Dane finansowe

Kluczowe dane finansowe dla grupy Fellow Finance

2015 2016 2017
Przychody (tys. EUR) 4 005,3 5 592,2 8 665,7
Zysk brutto (tys. EUR) 448,0 147,4 1 215,6
Marża brutto 11,2% 2,6% 14,0%
Rentowność kapitału własnego 9,2% 2,4% 29,8%

Dane ze sprawozdania finansowego za 2017 r.

Skonsolidowane przychody grupy Fellow Finance wzrosły o 55% do 8,7 mln EUR w stosunku do poprzedniego okresu obrachunkowego (5,6 mln EUR), a skonsolidowany zysk wzrósł do 1,2 mln EUR wobec 0,1 mln EUR rok wcześniej. W roku 2017 działalność spółki dynamicznie się rozwijała, a liczba pożyczek udzielonych za pośrednictwem spółki znacząco wzrosła. W okresie sprawozdawczym spółka pośredniczyła w udzieleniu pożyczek dla firm i dla osób fizycznych na kwotę 99,2 mln EUR (+120%) przy wzroście liczby wnioskodawców o 140% w stosunku do roku 2016. Spółka była zatem największym dostawcą usług w zakresie pożyczek peer-to-peer i crowdfundingowych pod względem łącznej kwoty pożyczek, w udzieleniu których pośredniczyła (żródło: AltFi Data). W roku 2017 Fellow Finance udostępniło możliwość ubiegania się o pożyczki konsumentom na rynku niemieckim, jak również uruchomiło usługi elastyczne i wydajne usługi faktoringowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w Finandii. Fellow Finance Oyj jako pierwsza fińska firma z branży finansowania społecznościowego uzyskała licencję instytucji płatniczej od Nadzoru Finansowego (Finanssivalvonta).

W roku 2018 spółka będzie kontynuować międzynarodową ekspansję na nowe rynki, jak również znaczące inwestycje w rozwój usług. Celem ponoszonych nakładów jest zwiększenie technicznej i operacyjnej przewagi konkurencyjnej nad innymi europejskimi pośrednikami pożyczek społecznościowych i crowdfundingowych oraz umożliwienie spółce uruchomienia nowych, innowacyjnych usług dla szerokiej rzeszy klientów w Europie.

Sprawozdania finansowe spółki są badane przez Timo Helle, biegłego rewidenta z Advico Grant Thornton.

Fellow Finance zleciło funkcje sprawdzania zgodności z przepisami (Compliance) spółce Lexia Asianajotoimisto Oy, natomiast audyt wewnętrzny firmie audytorskiej Oy Soinio & Co.