Dla przedsiębiorstw

 • Pożyczki dla firm
 • Finansowanie faktur
 • Crowdfunding

Dla osób fizycznych

 • Pożyczki dla konsumentów
 • Szybko i bezproblemowo
 • Rozsądne oprocentowanie

Dla inwestorów

 • Inwestycje w dług firm i konsumentów
 • Potencjał wysokich zysków
 • Alternatywna klasa aktywów

Fellow Finance Oyj

Oferujemy najbardziej zaawansowaną w Europie platformę pożyczek społecznościowych i crowdfundingowych, za pomocą której osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą uzyskać potrzebne finansowanie na dogodnych warunkach, a inwestorzy osiągać przychody odsetkowe z udzielonych pożyczek. Jesteśmy jedynym działającym w strefie euro dostawcą usług finansowania społecznościowego, który oferuje zarówno pożyczki społecznościowe dla konsumentów, jak i mający formę pożyczki crowdfunding dla przedsiębiorstw. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w krótkim czasie staliśmy się największym podmiotem w branży pożyczek peer-to-peer w krajach nordyckich. Fellow Finance Oyj to fińska spółka z branży fintech założona w roku 2013, która od momentu rozpoczęcia działalności w roku 2014 rozrosła się w międzynarodową grupę kapitałową, oferującą usługi finansowania społecznościowego. Podmiot dominujący, Fellow Finance Oyj, uzyskał licencję instytucji płatniczej od fińskiej komisji nadzoru finansowego (Finanssivalvonta) i jest notowany na rynku giełdowym Nasdaq First North Growth Market Finland. W Polsce działa poprzez swoją spółkę-córkę, Fellow Finance Polska sp. z o.o.

Nasza misja

Zmienić tradycyjny model finansowania bankowego w bezpośrednie pożyczanie środków pomiędzy osobami fizycznymi i firmami.

Nasza wizja

Zostać europejskim liderem finansowania społecznościowego dla konsumentów i przedsiębiorstw.

Nasze wartości

Formuła działalności

Chcemy zmienić tradycyjny model finansowania bankowego w bezpośrednie pożyczanie środków pomiędzy osobami fizycznymi i firmami. Z tego powodu stworzyliśmy zaawansowaną, elektroniczną platformę, na której każdy może pożyczać każdemu - konsumenci firmom i konsumentom (również tym z różnych krajów) i vice versa. Fellow Finance czyni pożyczanie bezpiecznym i prostym, ponieważ ubieganie się i udzielanie finansowania powinno być łatwe, nieskomplikowane i przejrzyste dla każdego.

Nasz oparty o uczenie maszynowe komputerowy model statystyczny oraz oparty o popyt i podaż model ustalania oprocentowania umożliwiają niespotykanie wydajne pośrednictwo w finansowaniu. Rozwiązania te są korzystne i tworzą wartość dodaną zarówno dla wnioskodawców, jak i dla inwestorów. Nieustannie poszerzamy naszą ofertę o nowe produkty i udostępniamy rynki kolejnych krajów. Naszym celem jest zdobycie w najbliższej przyszłości pozycji lidera europejskiego rynku usług finansowania społecznościowego dla konsumentów i przedsiębiorstw.

Najbardziej doświadczony zespół w Finlandii to twojej dyspozycji

Pracownicy Fellow Finance

Mamy szerokie doświadczenie w rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań oraz prowadzeniu działalności operacyjnej w zakresie usług finansowych, w tym związanych z lokowaniem oszczędności, inwestowaniem, finansowaniem i zarządzaniem należnościami, w wielu krajach w Europie. Uczestniczyliśmy w rozwoju metod podejmowania decyzji kredytowych i systemów teleinformatycznych, za pomocą których setki tysięcy europejczyków uzyskały finansowanie na kwotę ponad 900 mln EUR. Opracowywaliśmy też i rozwijaliśmy liczne rozwiązania i kanały dystrybucji dla pożyczkodawców.

Artykuły o nas

 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere

Nasze biura mieszczą się w Helsinkach i w Turku (w Finlandii) oraz w Warszawie for Gdańsku

Fellow Finance Oyj, Pursimiehenkatu 4 A, 00150 Helsinki, Finlandia. Telefon +358 203 80101.

Fellow Finance Oyj, Maariankatu 10 B 17, 20100 Turku, Finlandia. Telefon +358 203 80101.

Fellow Finance Polska sp. z o.o., Aleja Grunwaldzka 472D, 80-309 Gdańsk, Polska. Telefon +48 22 397 51 15.

Wiadomości

   Media społecznościowe