Załączniki

Fellow Finance może w razie potrzeby wymagać od wnioskodawcy przesłania dokumentów potwierdzających uprawnienia do reprezentacji przedsiębiorstwa, sytuację finansową przedsiębiorstwa, rzeczywiste dostarczenie wskazanych na fakturze towarów lub usług itp.