​Często zadawane pytania (FAQ)

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na często zadawane pytania o finansowanie faktur. Jeśli nie znajdujesz wśród nich wyjaśnienia interesującej cię kwestii, nasza obsługa klienta chętnie udzieli odpowiedzi telefonicznie pod numerem: tel. (+48) 22 397 51 15 (w dni powszednie 09:00-17:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@fellowfinance.pl

Stworzyliśmy przejrzystą platformę do ubiegania się o finansowanie, na której zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy mogą z góry określić, na jakich warunkach są gotowi pożyczać. Fellow Finance sporządza umowę pomiędzy inwestorami a finansowanym podmiotem, przelewa środki z tytułu udzielonego finansowania, a także zajmuje się obsługą klienta i rozliczeniami.

Polskie firmy mogą aktualnie ubiegać się o finansowanie należności handlowych z faktur.

W ramach finansowania faktur wnioskodawca otrzymuje finansowanie w kwocie równej wartości brutto wystawionej przez siebie faktury pomniejszonej o prowizję, a jego kontrahent (odbiorca faktury) dokonuje spłaty należności na konto Fellow Finance w terminie płatności faktury. Finansowanie faktur pozawala zatem za niewielką opłatą natychmiastowo zamienić należności za sprzedane towary i/lub wykonane usługi na gotówkę bez czekania na opłacenie faktur przez ich odbiorców.

Portal Fellow Finance dla przedsiębiorstw umożliwia m.in. składanie wniosków o udzielenie finansowania, załączanie faktur do sfinansowania, sprawdzanie na bieżąco informacji o spłatach czy generowanie raportów. Nasza obsługa klienta chętnie udzieli pomocy na temat działania portalu. Logowanie do usługi

O finansowanie odpowiadające należnościom z faktur sprzedażowych mogą ubiegać się posiadające dostateczną zdolność kredytową i siedzibę w Polsce przedsiębiorstwa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej. Wymagamy, by działalność była aktywnie prowadzona od co najmniej 1 miesiąca. Zarówno firma, jak i jej reprezentant, musi posiadać konto w polskim banku z dostępem do bankowości internetowej. Forma prawna kontrahenta (odbiorcy faktury) nie ma znaczenia, ale również on musi posiadać siedzibę w Polsce i dostateczną zdolność kredytową.

Po pomyślnym przeprowadzeniu procesu rejestracji przedsiębiorstwa w usłudze klient otrzymuje na start bezpłatny limit finansowania faktur w wysokości 10 000 zł. W toku udanej współpracy i wraz z kolejnymi spłatami od kontrahentów limit jest sukcesywnie zwiększany (nawet do 1 000 000 zł) bez żadnych dodatkowych opłat.

Dla każdej umowy o finansowanie na platformie Fellow Finance wynagrodzenie inwestorów zależy przede wszystkim od oceny ryzyka kredytowego i jest indywidualnie ustalane na zasadzie aukcji, tzn. umowa jest ostatecznie zawierana z tymi inwestorami, którzy spośród tysięcy innych zgodzą się zaakceptować najniższe wynagrodzenie dla siebie, czyli najatrakcyjniejsze warunki dla wnioskodawcy.

W przypadku finansowania faktur przedsiębiorstwo płaci wyłącznie jednorazową prowizję od danej faktury. Brak jest zatem jakichkolwiek innych opłat, o ile tylko kontrahent opłaci fakturę bez opóźnień.

Można dostarczyć ewentualne załączniki e-mailem, pocztą tradycyjną lub bezpośrednio załadować pliki podczas wypełniania wniosku online.

Pożyczkodawca poza podstawowymi danymi z wniosku ma wgląd do podanych przez ciebie informacji o przedsiębiorstwie.

Środki na rachunek mogą być przelane nawet tego samego dnia, o ile znajdą się inwestorzy chętni udzielić finansowania, przedsiębiorca zatwierdzi ofertę, dostarczy wszystkie wymagane informacje, pomyślnie przejdzie weryfikację i podpisze umowę przez Internet, a kontrahent potwierdzi fakturę (przede wszystkim jej poprawność i bezsporność). Przelewy zlecamy z mBanku w dni powszednie w godzinach naszej pracy.

Jeśli przedsiębiorca jest przekonany, że mimo opóźnienia kontrahent ureguluje zobowiązanie, może ubiegać się o przedłużenie okresu spłaty za dodatkową opłatą. Jeśli mimo to faktura pozostaje nieopłacona, wystawca faktury jest zobowiązany zwrócić otrzymaną zaliczkę wraz, a także uiścić prowizję i ewentualne koszty wynikłe z opóźnienia.

Zmian we wniosku można dokonać po zalogowaniu się na indywidualne konto przedsiębiorcy w naszej usłudze.

Klient ma prawo i możliwość sprawdzenia, jakie dane na jego temat przetwarzamy. W celu uzyskania szczegółowego wykazu informacji na swój temat przetwarzanych przez Fellow Finance prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta.

Wycofać zgodę na marketing, jak również zmienić ustawienia raportów można po zalogowaniu do naszej usługi w zakładce "Moje dane".

Wyślij prośbę o kontakt

Wyślij prośbę o kontakt, a oddzwonimy lub odpiszemy niezwłocznie, by udzielić dodatkowych informacji