Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pożyczki można wysłać na adres poczty elektronicznej: bok@fellowfinance.pl w formie wyraźnego zdjęcia lub skanu. W tytule wiadomości należy wpisać "Odstąpienie od umowy". Aby oświadczenie woli bylo ważne, należy opatrzyć je własnoręcznym podpisem.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki.docx