​Często zadawane pytania o pożyczki

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych wnioskodawców pytania dotyczące pożyczek. Jeśli nie znajdujesz wśród nich wyjaśnienia interesującej cię kwestii, nasza obsługa klienta chętnie udzieli odpowiedzi telefonicznie pod numerem: tel. (+48) 22 397 51 15 (w dni powszednie 09:00-17:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@fellowfinance.pl

O pożyczkę od Fellow Banku na rynku polskim mogą ubiegać się osoby od 20 do 70 roku życia, mieszkające w Polsce i posiadające rachunek w polskim banku z dostępem online (wnioskodawca musi posiadać login i hasło do swojej usługi bankowej). Konto bankowe podane przy rejestracji powinno istnieć od co najmniej 3 miesięcy w momencie składania wniosku o pożyczkę.

Na podstawie podanych we wniosku informacji sprawdzamy ewentualne zaległości płatnicze i wpisy w bazach informacji gospodarczej oraz dokonujemy oceny zdolności kredytowej. Fellow Bank potrwierdza również tożsamość i dochody osoby ubiegającej się o pożyczkę za pośrednictwem serwisu Kontomatik.
Weź wygodną pożyczkę!

W Fellow Banku można ubiegać się o pożyczkę w wysokości od 3000 do 60 000 złotych. Ubiegając się o pożyczkę upewnij się, że dysponujesz dostatecznymi dochodami na pokrycie zarówno swoich comiesięcznych wydatków, jak i kosztów pożyczki. Postaraj się jak najdokładniej uzupełnić informacje na temat swojej sytuacji finansowej, byśmy mogli dokonanać trafnej oceny zdolności kredytowej.

W Fellow Banku masz zawsze pewność stałego oprocentowania 7% w skali roku.

Na koszty pożyczki składają się wyłącznie odsetki i comiesięczna opłata za prowadzenie konta w serwisie Fellow Banku. Aktualny cennik znajduje się na naszej stronie internetowej.

Na całkowity koszt pożyczki w Fellow Finance składają się:

  • Oprocentowanie pożyczki, które jest zawsze stałe i wynosi 7% w skali roku. Przykład: Jeśli aplikujesz o pożyczkę 3000 zł na 12 miesięcy, w skali roku zapłacisz w sumie 114,80 zł odsetek (odsetki są naliczane tylko od pozostałego do spłaty kapitału, a jego kwota maleje rzecz jasna wraz ze spłatą każdej kolejnej raty).
  • Opłata za prowadzenie konta w Fellow Banku. Opłata za prowadzenie konta wynosi od 7% do 20% kapitału pożyczki rocznie i jest wliczona w comiesięczne raty.

W przypadku wnioskowania o przesunięcie terminu płatności raty lub odroczenie spłaty kapitału pożyczki oraz w razie opóźnień w spłacie pożyczki mogą być naliczane dodatkowe opłaty według aktualnego cennika dostępnego na stronie Fellow Banku.

Staramy się jak najbardziej ułatwić naszym klientom proces składania wniosku pożyczkowego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod weryfikacji nie wymagamy przesyłania żadnych dokumentów, o ile w toku weryfikacji nie pojawią się żadne wątpliwości. Upewnij się tylko, że podane przez ciebie we wniosku dane finansowe są poprawne oraz wyraź zgodę na weryfikację w bazach informacji gospodarczej i za pośrednictwem usługi Kontomatik.

Kontomatik to nowoczesna usługa, która pozwala na wygodną i szybką weryfikację klienta poprzez logowanie do systemu bankowego online. Dzięki niej Fellow Bank może zweryfikować tożsamość wnioskodawcy, jego dochody i wydatki oraz numer rachunku bankowego bez potrzeby przesyłania dodatkowych dokumentów lub wykonywania przelewów weryfikacyjnych. Przed rozpoczęciem weryfikacji wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie informacji niezbędnych do jej przeprowadzenia przez bank wnioskodawcy.

Fellow Bank nie udostępnia uzyskanych w ten sposób danych, są one wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach weryfikacyjnych. Więcej o naszej polityce prywatności można przeczytać na poświęconej temu zagadnieniu podstronie w serwisie internetowym Fellow Banku.

W przypadku niektórych banków usługa Kontomatik nie jest jeszcze dostępna, biuro obsługi klienta Fellow Finance może wówczas kontaktować się z wnioskodawcą w celu przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji.

Po wypełnieniu przez ciebie wniosku pożyczkowego oceniamy twoją zdolność kredytową, opierając się na podanych w nim informacjach i na informacjach pozyskanych w toku weryfikacji. W naszej analizie używamy ponad 40 zmiennych, takich jak dane demograficzne, historia płatnicza oraz dochody i wydatki.

Po złożeniu wniosku w systemie Fellow Banku wszystkie twoje informacje zostaną przez nas zweryfikowane oraz przeanalizowane w celu oceny zdolności kredytowej. Weryfikacja odbywa się od razu po złożeniu wniosku i, jeśli nie pojawią się żadne wątpliwości, wniosek pożyczkowy moze zostać zaakceptowany, a pożyczka przyznana, nawet w przeciągu kilkanastu minut. Możliwe również, że zaproponujemy ci mniejszą pożyczkę, jeśli twoja zdolność kredytowa nie pozwoli na przyznanie pożyczki w wysokości, o którą wnioskujesz.

Po zaakceptowaniu przez ciebie oferty pożyczki i uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej pieniądze zostaną przelane na twoje konto tego samego dnia, jeśli jest to dzień roboczy, lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyznania pożyczki. Może się zdarzyć, że przelew dotrze na twoje konto z opóźnieniem, wynikającym z czasu potrzebnego bankom na zaksięgowanie przelewów. Jeśli posiadasz konto w mBanku, środki powinny być dostępne od razu po nadaniu przez nas przelewu.

Wszystkie faktury przesyłamy pocztą elektroniczną na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Prosimy pamiętać, aby poinformować Fellow Bank o każdej zmianie adresu e-mail. Historia wszystkich płatności jest też widoczna po zalogowaniu na konto klienta w serwisie Fellow Banku, gdzie udostępniamy również indywidualny numer konta do spłat.

W przypadku opóźnienia w spłacie wyślemy wezwanie do spłaty (monit) zarówno na adres e-mail, jak i listownie.

Jeśli potrzebujesz poprawić jakąś informację podaną we wniosku, skontaktuj się z naszą obsługą klienta pod nr tel. (+48) 22 397 51 15 (w dni powszednie 9:00-17:00). Zaktualizować swoje dane osobowe można po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie Fellow Banku. Chronimy dane osobowe wszystkich Użytkowników zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Więcej o naszej polityce prywatności możesz przeczytać na stronie internetowej Fellow Banku.

Możesz ubiegać się o zwiększenie kwoty pożyczki po czterech miesiącach terminowych spłat.

Przesunięcie terminu płatności o 14 dni raty lub zawieszenie spłaty kapitału pożyczki na miesiąc jest możliwe poprzez kontankt (telefoniczny lub e-mailowy) z naszym działem należności. Po zatwierdzeniu zmiany w planie spłat do raty doliczana jest opłata za wykonanie usługi zgodnie z aktualnym cennikiem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

Aktualny stan zadłużenia oraz historia wszystkich płatności są widoczne po zalogowaniu na konto klienta w serwisie Fellow Banku.

Złóż wniosek