​Często zadawane pytania o pożyczki

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez naszych wnioskodawców pytania dotyczące pożyczek. Jeśli nie znajdujesz wśród nich wyjaśnienia interesującej cię kwestii, nasza obsługa klienta chętnie udzieli odpowiedzi telefonicznie pod numerem: tel. (+48) 22 397 51 15 (w dni powszednie 09:00-17:00) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem bok@fellowfinance.pl

Fellow Finance to platforma internetowa łącząca osoby, które chcą zainwestować swoje oszczędności, z osobami, które potrzebują finansowania. W każdej chwili, niezależnie gdzie właśnie się znajdujesz, masz możliwość decydowania razem z innymi Pożyczkobiorcami i Pożyczkodawcami o warunkach, na jakich udzielane są pożyczki.

Stworzyliśmy przejrzystą i łatwą w obsłudze platformę, gdzie sam możesz zdecydować jaką pożyczkę i w jakich ratach chcesz wziąć. Pożyczkodawcy mogą wybierać, na jakich warunkach są skłonni udzielić pożyczki, dzięki czemu obie strony współtworzą ostateczne warunki umowy pożyczkowej. Fellow Finance bierze na siebie wszystkie formalności: sporządzamy umowę pożyczkową między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcami, przelewamy pieniądze na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, zajmujemy się kompleksową obsługą klienta oraz rachunkowością.
Dowiedz się więcej o pożyczkach społecznościowych i zacznij pożyczać na swoich zasadach!

Fellow Finance pośredniczy w udzielaniu pożyczek społecznościowych. O pożyczkę społecznościową na naszej platformie mogą ubiegać się osoby od 20 do 70 roku życia, mieszkające w Polsce i posiadające rachunek w polskim banku z dostępem online (wnioskodawca musi posiadać login i hasło do swojej usługi bankowej). Konto bankowe podane przy rejestracji powinno istnieć od co najmniej 3 miesięcy w momencie składania wniosku o pożyczkę.

Na podstawie podanych we wniosku informacji sprawdzamy ewentualne zaległości płatnicze i wpisy w bazach informacji gospodarczej oraz dokonujemy oceny zdolności kredytowej. Fellow Finance potrwierdza również tożsamość i dochody osoby ubiegającej się o pożyczkę za pośrednictwem serwisu Kontomatik.
Weź wygodną pożyczkę!

W Fellow Finance można ubiegać się o pożyczkę w wysokości od 3000 do 60 000 złotych. Ubiegając się o pożyczkę upewnij się, że dysponujesz dostatecznymi dochodami na pokrycie zarówno swoich comiesięcznych wydatków, jak i kosztów pożyczki. Postaraj się jak najdokładniej uzupełnić informacje na temat swojej sytuacji finansowej, byśmy mogli dokonanać trafnej oceny zdolności kredytowej.

W Fellow Finance masz zawsze pewność stałego oprocentowania 7% w skali roku.

Na koszty pożyczki składają się wyłącznie odsetki i comiesięczna opłata za prowadzenie konta na platformie Fellow Finance. Aktualny cennik znajduje się na naszej stronie internetowej.

Na całkowity koszt pożyczki w Fellow Finance składają się:

  • Oprocentowanie pożyczki, które jest zawsze stałe i wynosi 7% w skali roku. Przykład: Jeśli aplikujesz o pożyczkę 3000 zł na 12 miesięcy, w skali roku zapłacisz w sumie 114,80 zł odsetek (odsetki są naliczane tylko od pozostałego do spłaty kapitału, a jego kwota maleje rzecz jasna wraz ze spłatą każdej kolejnej raty).
  • Opłata za prowadzenie konta w Fellow Finance. Opłata za prowadzenie konta wynosi od 7% do 20% kapitału pożyczki rocznie i jest wliczona w comiesięczne raty.

W przypadku wnioskowania o przesunięcie terminu płatności raty lub odroczenie spłaty kapitału pożyczki oraz w razie opóźnień w spłacie pożyczki mogą być naliczane dodatkowe opłaty według aktualnego cennika dostępnego na stronie Fellow Finance.

Staramy się jak najbardziej ułatwić naszym klientom proces składania wniosku pożyczkowego. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych metod weryfikacji nie wymagamy przesyłania żadnych dokumentów, o w toku weryfikacji nie pojawią się żadne wątpliwości. Upewnij się tylko, że podane przez ciebie w trakcie składania wniosku dane finansowe są poprawne oraz wyraź zgodę na weryfikację w bazach informacji gospodarczej i za pośrednictwem usługi Kontomatik.

Kontomatik to nowoczesna usługa, która pozwala na wygodną i szybką weryfikację klienta poprzez logowanie do systemu bankowego online. Dzięki niej Fellow Finance może zweryfikować tożsamość wnioskodawcy, jego dochody i wydatki oraz numer rachunku bankowego bez potrzeby przesyłania dodatkowych dokumentów lub wykonywania przelewów weryfikacyjnych. Przed rozpoczęciem weryfikacji wnioskodawca wyraża zgodę na udostępnienie Fellow Finance przez bank informacji niezbędnych do jej przeprowadzenia.

Fellow Finance nie udostępnia uzyskanych w ten sposób danych, są one wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach weryfikacyjnych. Więcej o naszej polityce prywatności można przeczytać na stronie internetowej Fellow Finance.

W przypadku niektórych banków usługa Kontomatik nie jest jeszcze dostępna, biuro obsługi klienta Fellow Finance może wówczas kontaktować się z wnioskodawcą w celu przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji.

Fellow Finance oferuje unikalną wśród pośredników pożyczek społecznościowych usługę. Po wypełnieniu przez ciebie wniosku pożyczkowego oceniamy twoją zdolność kredytową, opierając się na podanych w nim informacjach i na informacjach pozyskanych w toku weryfikacji. W naszej analizie używamy ponad 40 zmiennych, takich jak dane demograficzne, dane o dochodach i wydatkach, itp. Wynik naszej oceny nie jest upubliczniany, udostępniamy go wyłącznie w formie oceny wiarygodności kredytowej (ratingu) inwestorom rozważającym sfinansowanie twojego wniosku.

Fellow Finance pośredniczy między Pożyczkobiorcami a Pożyczkodawcami, zapewniając obu stronom umowy pożyczki wzajęmną anonimowość. Nie ujawniamy danych osobowych (np. nazwisk, adresów) Pożyczkobiorców ani Pożyczkodawców - wszystkie dane są dostępne tylko dla Fellow Finance. Spólka identyfikuje Pożyczkodawców i Pożyczkobiorców, nadając każdemu z nich indywidualny numer klienta. Również w umowach pożyczkowych dane stron umowy podane są w formie numerów klienta i tylko Fellow Finance ma możliwość identyfikacji stron umowy. Jedynie w przypadku niespłacania pożyczki dane Pożyczkobiorcy zostaną przekazane firmie windykacyjnej. Przeczytaj więcej o naszej polityce prywatności.

Po złożeniu wniosku w systemie Fellow Finance wszystkie twoje informacje zostaną przez nas zweryfikowane oraz przeanalizowane w celu nadania ci oceny zdolności kredytowej (w formie ratingu). Weryfikacja odbywa się od razu po złożeniu wniosku i, jeśli nie pojawią się żadne wątpliwości, wniosek pożyczkowy moze zostać zaakceptowany, a pożyczka przyznana, nawet w przeciągu kilkanastu minut. Możliwe również, że zaproponujemy ci mniejszą pożyczkę, jeśli twoja zdolność kredytowa nie pozwoli na przyznanie pożyczki w wysokości, o którą wnioskujesz.

Pamiętaj, że Fellow Finance nie jest pożyczkodawcą. Po zaakceptowaniu przez nas twojego wniosku, zostanie on udostępniony inwestorom na naszej platformie, a więc będzie widoczny dla wszystkich potencjalnych Pożyczkodawców. Czas potrzebny na zebranie od inwestorów kwoty pożyczki zależy przede wszystkim od tego, jaką ocenę zdolności i wiarygodności kredytowej (rating) ci przyznaliśmy. Im wyższa ocena, tym szybciej masz szansę znaleźć Pożyczkodawców. Jeśli ocena twojej zdolności kredytowej jest niższa, Pożyczkobiorcy będą bardziej skłonni pożyczyć ci pieniądze w zamian za wyższe opłaty dla nich. W większości przypadków oferta finansowania jest dostępna już kilka minut po złożeniu wniosku.

Po zaakceptowaniu przez ciebie oferty pożyczki i uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej pieniądze zostaną przelane na twoje konto tego samego dnia, jeśli jest to dzień roboczy, lub pierwszego dnia roboczego następującego po dniu przyznania pożyczki. Może się zdarzyć, że przelew dotrze na twoje konto z opóźnieniem, wynikającym z czasu potrzebnego bankom na zaksięgowanie przelewów. Jeśli posiadasz konto w mBanku lub w Orange Finanse, środki powinny być dostępne od razu po nadaniu przez nas przelewu.

Wszystkie faktury przesyłamy pocztą elektroniczną na podany w czasie rejestracji adres e-mail. Prosimy pamiętać, aby poinformować Fellow Finance o każdej zmianie adresu e-mail. Historia wszystkich płatności jest też widoczna po zalogowaniu na konto klienta w serwisie Fellow Finance, gdzie udostępniamy również indywidualny numer konta do spłat.

W przypadku opóźnienia w spłacie wyślemy wezwanie do spłaty (monit) zarówno na adres e-mail, jak i listownie.

Jeśli potrzebujesz poprawić jakąś informację podaną we wniosku, skontaktuj się z naszą obsługą klienta pod nr tel. (+48) 22 397 51 15 (w dni powszednie 9:00-17:00). Zaktualizować swoje dane osobowe można po zalogowaniu się na swoje konto w serwisie Fellow Finance. Chronimy dane osobowe wszystkich Użytkowników zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Więcej o naszej polityce prywatności możesz przeczytać na stronie internetowej Fellow Finance.

Możesz ubiegać się o zwiększenie kwoty pożyczki po czterech miesiącach terminowych spłat.

Przesunięcie terminu płatności o 14 dni raty lub zawieszenie spłaty kapitału pożyczki na miesiąc jest możliwe poprzez kontankt (telefoniczny lub e-mailowy) z naszym działem należności. Po zatwierdzeniu zmiany w planie spłat do raty doliczana jest opłata za wykonanie usługi zgodnie z aktualnym cennikiem, dostępnym na naszej stronie internetowej.

Aktualny stan zadłużenia oraz historia wszystkich płatności są widoczne po zalogowaniu na konto klienta w serwisie Fellow Finance.

Staramy się upraszczczać życie naszym klientom poprzez przekazywanie im wszelkich potrzebnych informacji w jasnej i przejrzystej formie, zapewniając jednocześnie całkowitą zgodność z prawem oferowanych przez nas usług. Wszelkie zasady i regulaminy udostępniamy na stronie internetowej Fellow Finance: ramowe warunki pożyczki zawarte są we wzorze umowy , a wszelkie opłaty opisano aktualnym cenniku. Zapoznaj się również z naszą Polityką prywatności oraz z Ogólnymi warunkami korzystania z usług, a także z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną

Złóż wniosek