Bezpieczna inwestycja w pożyczki

Ograniczony potencjał strat

Ograniczony potencjał strat

Ryzyko kredytowe inwestycji poza rynkiem niemieckim i szwedzkim jest ograniczone: niespłacone pożyczki są sprzedawane firmom windykacyjnym

Możliwość ulokowania znaczącego kapitału

Możliwość ulokowania znaczącego kapitału

Na naszej platformie co miesiąc udziela się pożyczek na ponad 15 mln EUR, można więc za jej pośrednictwem zainwestować nawet znaczący kapitał.

Dywersyfikacja geograficzna

Dywersyfikacja geograficzna

Możliwość szerokiej dywersyfikacji portfolio pomiędzy pożyczki z wielu rynków europejskich

Ubezpieczenie spłaty pożyczki

Ubezpieczenie spłaty pożyczki

We współpracy z AXA konsumentom z Finlandii oferujemy ubezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek utraty zatrudnienia, długotrwałej niezdolności do pracy lub śmierci.

Rozpocznij inwestowanie

Pożyczki społecznościowe jako inwestycja

Inwestowanie w pożyczki peer-to-peer (pożyczki społecznościowe) to jedna z form crowdfundingu, w której wielu inwestorów wspólnie pożycza osobie fizycznej potrzebną jej kwotę za pośrednictwem platformy internetowej. Inwestowanie w pożyczki społecznościowe opera się na podobnym pomyśle, co usługi Uber i Airbnb, które zrewolucjonizowały odpowiednio branżę taksówkarską i hotelarską: niedroga, przyjazna użytkownikowi internetowa usługa, łącząca dostawców towarów lub usług z ich odbiorcami w sposób szybszy i łatwiejszy niż kiedykolwiek i bez udziału tradycyjnych pośredników. Realizację tej idei w sektorze finansowym stanowią pożyczki społecznościowe, czyli wzajemne pożyczanie sobie pieniędzy pomiędzy wieloma osobami fizycznymi i firmami na raz na wspólnie ustalonych warunkach i ze wspólnie ustalonym oprocentowaniem bez pośrednictwa banku czy innej instytucji finansowej.

Taki sposób pożyczania jest zresztą oparty są na wielowiekowej tradycji, zgodnie z którą posiadacze nadmiarowych środków pożyczają je tym, którym w danej chwili są potrzebne. Mimo tak długiej historii, dopiero cyfryzacja zachowań jednostek i całego społeczeństwa umożliwia wzajemne dobranie się za pośrednictwem internetu przedstawicieli popytu i podaży w sposób dostatecznie wydajny, by inwestowanie w pożyczki społecznościowe na duża skalę miało sens. W ten sposób przełamany zostaje dotychczasowy monopol banków i instytucji finansowych. Różnica między zwyczajnym pożyczaniem a pożyczką społecznościową polega na tym, że wnioskodawca nie ubiega się o pożyczkę od żadnej instytucji finansowej, tylko bezpośrednio od innych osób fizycznych i od organizacji. Pożyczkodawcy natomiast inwestują swoje oszczędności, przekazując je bezpośrednio pożyczkobiorcom, bez konieczności zakładania lokat bankowych, z których środki bank dla własnego zysku pożyczyłby dalej innym podmiotom zgodnie ze swoją polityką.

Bezpieczne pożyczki społecznościowe

Zanim wniosek o pożyczkę zostanie przedstawiony inwestorom za pośrednictwem naszej platformy, możliwie rzetelnie i dokładnie sprawdzamy zdolność kredytową wnioskodawcy. Osoba ubiegająca się o pożyczkę nie może posiadać negatywnych wpisów w bazach informacji kredytowej, a jej zarobki muszą być wystarczające, by spłacać zadłużenie. Poza sprawdzeniem zdolności do spłaty zobowiązań przeprowadzana jest również ocena wiarygodności kredytowej (scoring kredytowy) przy użyciu uwzględniającego dziesiątki zmiennych modelu statystycznego zbudowanego w oparciu o uczenie maszynowe. Na jej podstawie wnioskodawcy przypisywani są do jednej z pięciu klas ryzyka (otrzymują od 1 do 5 "gwiazdek"). Im wyższa ocena, a więc i klasa kredytowa, tym większe prawdopodobieństwo, że pożyczkobiorca spłaci zadłużenie zgodnie z umową. Trafność przewidywania uczącego się modelu scoringowego nieustannie się poprawia w miarę jak zasilany jest on nowymi danymi. Model jest też wciąż rozwijany poprzez testowanie nowych zmiennych. Dokładność predykcji można ocenić na podstawie wykresów strat poniesionych na pożyczkach, dostępnych na stronie ze statystykami, sprawdzając, na ile ściśle straty korelują się z otrzymaną z modelu oceną wiarygodności kredytowej.

Rozpocznij inwestowanie

Potrzebujesz dodatkowych informacji o inwestowaniu?

Wyślij prośbę o kontakt, a oddzwonimy lub odpiszemy niezwłocznie, by udzielić dodatkowych informacji

Wiadomości

      Media społecznościowe