Inwestorzy instytucjonalni

Pożyczki społecznościowe i crowdfundingowe szybko zyskiwały na popularności w ostatnich latach i aktualnie są znaną na całym świecie alternatywną formą finansowania i inwestycji. Stopa zwrotu z inwestycji w pożyczki społecznościowe nie jest znacząco skorelowana z sytuacją na rynkach akcji czy obligacji, będą one zatem dla inwestorów instytucjonalnych cennym dodatkiem do portfolio, zwiększającym jego zróżnicowanie i dywersyfikację. Jesteśmy liderem usług pożyczek społecznościowych w krajach nordyckich, a za pośrednictwem naszej platformy co miesiąc udziela się pożyczek na ponad 20 milionów euro, zatem za naszym pośrednictwem można w sposób efektywny zainwestować w pożyczki nawet znaczący kapitał.

Oferowane korzyści i funkcjonalności

Umożliwiamy wygenerowanie w usłudze wszechstronnych raportów podatkowych i o wynikach inwestycji. Udostępniamy również wyjątkową możliwość dostępu do całości naszej historii pożyczek. Pozwala to na przykład opracować własne kryteria inwestycyjne na podstawie szczegółowej analizy historii płatniczej pożyczkobiorców pod względem związku czynników demograficznych z regulowaniem zobowiązań. Udostępniamy liczne narzędzia do analizowania według własnych kryteriów od poszczególnych pożyczek do całych rynków.

Proszę zauważyć, że wszystkie wymienione wcześniej korzyści są dostępne tylko dla wybranych inwestorów instytucjonalnych i wymagają osobnych negocjacji.

Referencje

M. in. poniższe przedsiębiorstwa zdecydowały się inwestować za pośrednictwem naszej platformy:

Citadele Bank

Misją Citadele jest modernizacja sektora bankowego i oferowanie większych możliwości osobom prywatnym i firmom w krajach bałtyckich. Oprócz klasycznych produktów bankowych Citadele oferuje swoim klientom szereg usług opartych na technologiach finansowych nowej generacji, w tym nowoczesną aplikację mobilną, płatności zbliżeniowe i płatności natychmiastowe. Citadele jest trzecim co do wielkości bankiem na Łotwie pod względem liczby klientów i drugim pod względem liczby klientów biznesowych. Grupa Citadele zarządzana jest z Łotwy. Jej oddziały i spółki zależne działają na Łotwie, Litwie i w Estonii.

Taaleri

Grupa finansowa Taaleri Oyj jest notowana na głównym rynku helsińskiej giełdy papierów wartościowych. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoimintasegmentistä: zarządzania aktywami, finansowania i energii. W roku 2017 grupa Taaleri osiągnęła obroty w wysokości ok 81 mln EUR, wartość zarządzanych aktywów wyniosła 5,6 mld EUR, a suma udzielonych gwarancji 1,5 mld EUR. We współpracy z Fellow Finance Taaleri oferuje swoim klientom usługi zarządzania aktywami, czyli umożliwia im inwestowanie środków na naszej platformie zgodnie z indywidualnie zdefiniowanymi kryteriami.

Banco BNI Europa

Banco BNI Europa jest najszybciej rozwijającym się bankiem internetowym w Portugalii. Bank chce rzucić wyzwanie tradycyjnemu sektorowi bankowemu za pomocą strategicznego partnerstwa m. in. z podmiotami z branży fintech. Dzięki naszej współpracy bank szybko i efektywnie z punktu widzenia kosztów wzbogacił swój bilans o aktywa inwestycyjne oparte o pożyczki dla konsumentów i firm w krajach nordyckich i w Europie Środkowej. By tego dokonać, bank nie musiał tworzyć kosztownych struktur operacyjnych do obsługi nowych rynków - dostęp do pożyczkobiorców na nich uzyskał za pośrednictwem naszej w pełni cyfrowej platformy pożyczkowej. W roku 2016 suma bilansowa banku przekroczyła 500 mln euro.

Crowdcredit

Międzynarodowy fundusz inwestycyjny, który stawia sobie za cel usprawnienie przepływu kapitału i efektywniejszą jego alokację poprzez kojarzenie pożyczkobiorców z pożyczkodawcami na całym świecie. Crowdcredit oferuje swoim klientom możliwość inwestycji w pożyczki na naszej platformie poprzez swój fundusz w Japonii. Spółka podlega japońskiemu nadzorowi finansowemu.

Dane kontaktowe

Jeśli zainteresowały cię nasze usługi i chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami pod poniższymi adresami poczty elektronicznej:

Artykuły o nas

 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere

Wiadomości

   Media społecznościowe