Inwestuj w pożyczki dla przedsiębiorstw i pożyczki faktoringowe

Inwestuj w pożyczki dla przedsiębiorstw

Wiarygodność

Solidna historia płatnicza i stabilne źródła dochodów wymagane, by otrzymać finansowanie

Yrityslainat ja myyntisaatavat sijoituskohteena

Elastyczność

Dywersyfikacja inwestycji i zarządzanie jej płynnością dzięki pożyczkom zarówno długoterminowym, jak i zabezpieczonym należnościami krótkoterminowym

Läpinäkyvää sijoittamista yrityslainoihin

Trsnsparentność

Szczegółowe informacje o przedsiębiorstwie i projekcie, na który chce przeznaczyć finansowanie dostępne dla inwestorów w usłudze

Sijoita yrityslainoihin turvallisesti

Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe

Z zasady pożyczka ma zabezpieczenie osobiste, często też rzeczowe, np. zastaw, hipoteka

Rozpocznij inwestowanie

Pożyczki dla przedsiębiorstw jako inwestycja

Inwestycja w pożyczki dla przedsiębiorstw umożliwia osiągnięcie atrakcyjnej stopy zwrotu, korzystając z zapotrzebowania dynamicznie rozwijających się fińskich małych i średnich przedsiębiorstw na kapitał obcy. Pożyczki dla firm mają zawsze co najmniej zabezpieczenie osobiste właściciela przedsiębiorstwa, a często również zabezpieczenie rzeczowe, takie jak hipoteka lub zastaw na aktywach. W serwisie internetowym dla inwestorów dostępny jest zawsze szczegółowy opis przedsiębiorstwa oraz projektu, o którego sfinansowanie się ono ubiega, co pomaga w podjęciu decyzji inwestycyjnej. Przed udostępnieniem na platformie internetowej projektu przedsiębiorstwa inwestorom do sfinansowania, firma musi uzyskać dostatecznie wysoką ocenę wiarygodności kredytowej na podstawie naszej analizy, możliwość ustanowienia osobistych lub rzeczowych zabezpieczeń pożyczki, a także uzyskać pozytywną ocenę ogólnej zdolności do obsługi zadłużenia.

Finansowanie faktur jako inwestycja

Drugim rodzajem finansowania dla przedsiębiorstw jest finansowanie należności handlowych z faktur. Z punktu widzenia inwestora finansowanie faktur jest inwestycją w krótkoterminowe (14-90 dni) pożyczki dla firm, odpowiadające należnościom handlowych z faktur przez nie wystawianych. Pod względem konstrukcji prawnej pożyczki faktoringowe to krótkoterminowe pożyczki dla przedsiębiorstw, zabezpieczone należnościami handlowymi z faktur wystawianych przez to przedsiębiorstwo swoim odbiorcom (możliwe jest współwystępowanie innych, dodatkowych rodzajów zabezpieczenia pożyczki). Atrakcyjną cechą inwestycji w pożyczki pod zastaw należności jest szybkość obracania kapitałem. Ponieważ przeciętny okres pożyczkowania to zaledwie ok. 30 dni, inwestor bardzo szybko otrzymuje z powrotem zainwestowany kapitał wraz z odsetkami. Oprocentowanie pożyczek pod należności z faktur wahało się tej pory w przedziale 6-10%. Na tradycyjnych rynkach finansowych tak wysoka stopa zwrotu przy równie krótkim okresie inwestycji występuje niezwykle rzadko. Inne inwestycje krótkoterminowe, takie jak lokaty bankowe na okres od 1 do 3 miesięcy lub fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego, oferują stopy zwrotu znacznie poniżej 1%. Co więcej, wystawiamy faktury bezpośrednio odbiorcy towarów lub usług (kontrahentowi naszego klienta), który uiszcza należność bezpośrednio do Fellow Finance bez żadnych pośredników, co znacząco zmniejsza ryzyko kredytowe dla inwestora.

Przedsiębiorstwo jako cel inwestycji

Ocena zabezpieczeń pożyczki

Przed udostępnieniem na platformie internetowej wniosku przedsiębiorstwa o pożyczkę, Fellow Finance odbywa rozmowę z przedstawicielem firmy.

Wstępna ocena wniosku o finansowanie dla firmy, dokonywana przed jego udostępnieniem w usłudze, oparta jest na ogólnej ocenie zdolności firmy do obsługi długu, charakteru działalności, celu pożyczki i jakości zabezpieczeń.

Fellow Finance oferuje inwestorom do sfinansowania wyłącznie pożyczki dla firm spełniające wyżej wymienione kryteria.

Rozpocznij inwestowanie

Potrzebujesz dodatkowych informacji o inwestowaniu?

Wyślij prośbę o kontakt, a oddzwonimy lub odpiszemy niezwłocznie, by udzielić dodatkowych informacji

  • Pytaj bez wahania! Możesz również zadzwonić bezpośrednio pod nr tel. (+48) 585 359 100 w dni powszednie 09:00-17:00 czasu polskiego.

Wiadomości

      Media społecznościowe