Stabilne zyski

 • Wysoka stopa zwrotu
 • Nowa forma inwestycji
 • Inwestowanie bez opłat

Zarządzanie ryzykiem

 • Dywersyfikacja geograficzna
 • Zabezpieczenia osobiste i często rzeczowe
 • Ograniczony potencjał strat

Cele inwestycji

 • Pożyczki dla konsumentów
 • Pożyczki dla firm
 • Pożyczki faktoringowe

Zwrot z inwestycji

Przez cały okres naszej działalności inwestujący na platformie Fellow Finance osiągnęli średnioroczną stopę zwrotu przekraczającą 3-8%.

Stopa zwrotu inwestorów oznacza obliczony metodą TWR (stopa zwrotu ważona czasem) indeks stopy zwrotu łącznie dla wszystkich inwestorów na platformie Fellow Finance. Za wartość inwestycji przyjęto pozostały do spłaty kapitał pożyczek pomniejszony o rezerwę na ryzyko kredytowe. Rezerwa na ryzyko obliczana jest na podstawie długości opóźnień płatniczych, ceny uzyskiwanej ze sprzedaży przeterminowanych należności do firmy windykacyjnej i klasy ryzyka. Rezerwę na ryzyko kredytowe za okres od lipca 2014 do listopada 2016 oszacowano retrospektywnie ze względu na zmiany wprowadzone w sposobie jej obliczania. Stopa zwrotu z inwestycji na platformie osiągnięta w przeszłości nie stanowi gwarancji podobnych wyników w przyszłości. Dane przedstawione na wykresie nie uwzględniają dywidend.

Zapoznaj się ze szczegółowymi danymi statystycznymi

Zyskowne inwestowanie bez opłat i przy ograniczonym ryzyku

Nowa forma inwestycji na rok 2018

Fellow Finance

Największa platforma pożyczek społecznościowych i crowdfundingowych dla wiarygodnych kredytowo konsumentów i przedsiębiorstw, a zarazem dla poszukujących zysków odsetkowych inwestorów.

Nowy sposób inwestowania

Rejestracja

Otwórz bezpłatne konto inwestora i wybierz, komu i na jakich warunkach chcesz pożyczać. Możesz manualnie wybierać wnioski o pożyczkę lub zautomatyzować inwestowanie przy pomocy alokatora.

Nowym celem inwestycji jest pożyczka

Umowa pożyczki

Umowa pożyczki zostaje zawarta między pożyczkodawcą a wnioskodawcą, gdy pożyczka zostaje przelana na konto wnioskodawcy. Fellow Finance zarządza wszelkimi relacjami między stronami umowy.

Zyski odsetkowe z inwestycji

Stabilne zyski

Otrzymujesz w comiesięcznych ratach stopniowy zwrot kapitału i odetki, które możesz wypłacić lub reinwestować, ciesząc się procentem składanym. Możesz również sprzedawać pożyczki na rynku wtórnym.

Fellow Finance Plc to jedyna fińska spółka oferująca pożyczki społecznościowe i crowdfundingowe, która uzyskała licencję instytucji płatniczej od fińskiego nadzoru finansowego.

Fellow Finance Plc zadebiutowało na giełdzie Nasdaq First North Growth Market Finland

Nowy sposób na dywersyfikację portfolio

Zyskowność i dywersyfikacja

Pożyczki społecznościowe i pożyczki dla firm umożliwiają inwestorowi uzyskanie wysokich zysków odsetkowych. Dotychczas średnioroczna stopa zwrotu po uwzględnieniu strat na pożyczkach wynosiła 3-8%. Jako całkiem nowa klasa aktywów pożyczki umożliwiają dywersyfikację inwestycji. Stopa zwrotu z inwestycji w pożyczki społecznościowe nie jest znacząco skorelowana z sytuacją na rynkach akcji ani obligacji, będą one zatem cennym dodatkiem do własnego portfolio, zwiększającego jego dywersyfikację.

Zapoznaj się z przewodnikiem dla inwestorów
Nowoczesna inwestycja z odsetkami

Odsetki od kapitału

Przychód z inwestycji uzyskiwany przez pożyczkodawcę stanowią odsetki od pożyczonego kapitału. Oprocentowanie pożyczki ustalane jest na podstawie ofert składanych wnioskodawcom przez konkurujących ze sobą inwestorów. Oprocentowanie pożyczek waha się najczęściej w przedziale 5-20% i jest zależne od rynku i od oceny wiarygodności kredytowej wnioskodawcy. Oprocentowanie pożyczek umożliwia oferowanie wnioskodawcom pożyczek na konkurencyjnych warunkach, inwestorom zaś - możliwości osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu.

Przeczytaj więcej o zyskowności
Ograniczony potencjał strat

Ograniczony potencjał strat

Ryzyko kredytowe inwestycji poza rynkiem niemieckim i szwedzkim jest ograniczone: niespłacone pożyczki są sprzedawane firmom windykacyjnym. Co więcej, we współpracy z AXA, największym na świecie zakładem ubezpieczeń, konsumentom z Finlandii oferujemy dobrowolne ubezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek utraty zatrudnienia, długotrwałej niezdolności do pracy lub śmierci. W przypadku pożyczek dla przedsiębiorstw potencjalna strata nie jest ograniczona, jednakże pożyczki takie mają z zasady zabezpieczenie osobiste, a często również rzeczowe.

Przeczytaj więcej o ryzyku
Inwestycja alternatywna

Konsumenci i przedsiębiorstwa

Nasza usługa łączy poszukujące finansowania osoby fizyczne i firmy z tymi, które są chętne zainwestować w pożyczki. Zarówno wnioskodawca, jak i pożyczkodawca mogą zdecydować, na jakich warunkach są gotowi pożyczać. W usłudze można inwestować w pożyczki społecznościowe dla konsumentów w Finlandii, Danii, Polsce i w Niemczech, jak również w pożyczki i w finansowanie faktur na rynku fińskim.

Dowiedz się, komu pożyczamy
Lider pożyczek społecznościowych

Lider w krajach nordyckich

Fińska spółka Fellow Finance jest największym w krajach nordyckich usługodawcą z branży crowdfundingu i pożyczek społecznościowych. Za pośrednictwem jej platformy internetowej ponad 550 000 pożyczkobiorców uzyskało finansowanie na łączną kwotę przeszło 400 mln euro od ponad 11 000 inwestorów. Czy wiesz, że ponad 70% wniosków o pożyczkę społecznościową jest odrzucanych na podstawie restrykcyjnej polityki kredytowej?

Zapoznaj się ze statystykami

Inwestycja odpowiednia dla każdego

Rozważasz dywersyfikację portfolio poprzez inwestycję w alternatywną klasę aktywów, czy też dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z inwestowaniem? Niezależnie, czy jesteś inwestorem indywidualnym, instytucjonalnym, czy też po prostu szukasz sposobu na długoterminowe ulokowanie oszczędności, inwestowanie w pożyczki uczyniliśmy łatwym i dostępnym dla każdego. Zapewniamy poufny i bezpieczny sposób na inwestycję w pożyczki społecznościowe dla osób fizycznych oraz w pożyczki dla firm, w tym krótkoterminowe zabezpieczone należnościami handlowymi. W oparciu o nasze doświadczenie i umiejętności w dziedzinie inwestowania i zarządzania ryzykiem kredytowym zbudowaliśmy najbardziej zaawansowaną i największą w krajach nordyckich usługę finansowania społecznościowego, z której możesz teraz korzystać łatwo i bez opłat.

W roku 2021 zostań bankierem

Inwestując w pożyczki dla konsumentów i firm, uzyskujesz dostęp do klasy aktywów, która wcześniej była wyłączną domeną banków. Działanie banku opiera się na przyjmowaniu depozytów na możliwie niski procent, by następnie wykorzystać środki z lokat do udzielania pożyczek o znacznie wyższym oprocentowaniu. Nasza usługa eliminuje pośrednictwo banku między oszczędzającymi, a ubiegającymi się o finansowanie, dzięki czemu inwestor sam decyduje, komu i na jaki procent pożyczyć swoje pieniądze. Nasi inwestorzy otrzymują całość odsetek płaconych przez pożyczkobiorców. Po co pożyczać bankom pieniądze na znikomy procent, skoro można teraz robić to samodzielnie, uzyskując wyższe oprocentowanie, bez opłat i przy ograniczonym ryzyku?

Zarządzanie ryzykiem kredytowym

Fellow Finance znajduje, identyfikuje i ocenia wnioskodawców. Wnioskujący o pożyczkę nie mogą mieć negatywnych wpisów w bazach informacji kredytowej, a comiesięczne wpływy na konto muszą wystarczać na spłatę rat pożyczki i na pokrycie innych wydatków. Sam(-a) wybierasz, komu i na jakich warunkach chcesz pożyczyć pieniądze. By ułatwić decyzję, posiadający zdolność kredytową wnioskodawcy przypisywani są do jednej z pięciu klas ryzyka. W ocenie poziomu ryzyka korzystamy ze zdolnego uwzględniać nawet setki zmiennych modelu statystycznego, który jest na bieżąco udoskonalany z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego oprogramowania Microsoft Azure. Klasa ryzyka reprezentuje prawdopodobieństwo spełniania zobowiązań płatniczych przez pożyczkobiorcę, a więc związane z nim ryzyko kredytowe.

Dywersyfikacja portfolio

Możesz bez wysiłku zbudować zdywersyfikowane portfolio złożone z setek pożyczek, zmniejszając tym samym ryzyko i umożliwiając sobie osiąganie konkurencyjnych stóp zwrotu o niskiej zmienności. Oferujemy możliwość dywersyfikacji inwestycji poprzez lokowanie środków w pożyczki dla osób fizycznych na rynku fińskim, polskim, niemieckim i szwedzkim, a także w pożyczki, w tym faktoringowe, dla przedsiębiorstw fińskich. Ryzyko kredytowe można częściowo ograniczyć, dzieląc inwestowany kapitał pomiędzy co najmniej 100 różnych pożyczek. Dzieląc kapitał w ten sposób unika się koncentracji ryzyka, ponieważ kwota finansowania dla pojedynczego wnioskodawcy w ramach jednego rynku nie przekracza 1% całkowitej kwoty inwestycji. Inwestując w pożyczki włączasz również do portfolio całkiem nową, alternatywną klasę aktywów, z której zwrot nie jest znacząco skorelowany ze zwrotem z klasycznych inwestycji, np. z sytuacją na rynkach akcji lub obligacji, zwiększasz zatem tym samym dywersyfikację portfolio.

Rozpocznij inwestowanie

Inwestorom instytucjonalnym oferujemy

Przeczytaj więcej o ofercie dla inwestorów instytucjonalnych

​Finansowanie społecznościowe dla konsumentów i firm to:

Inwestowanie z wysoką stopą zwrotu

Wysoka stopa zwrotu

Dotychczas średnioroczna stopa zwrotu naszych inwestorów po uwzględnieniu strat na pożyczkach i innych kosztów wynosiła ok. 6-9%

Bezpieczne inwestowanie

Ograniczenie strat

Ryzyko kredytowe inwestycji poza rynkiem niemieckim i szwedzkim jest ograniczone: niespłacone pożyczki są sprzedawane firmom windykacyjnym

Procent składany w inwestycji

Procent składany

Możesz automatycznie reinwestować zwracany kapitał i odsetki w kolejne pożyczki, ciesząc się procentem składanym

Nowy sposób dywersyfikacji portfolio

Dywersyfikacja

Portfolio pożyczek zdywersyfikowane geograficznie i z setkami pożyczek. Dywersyfikacja również przez inwestycję w alternatywną klasę aktywów.

Przejrzystość inwestycji

Przejrzystość

Na swoim rachunku zawsze widzisz aktualny stan inwestycji i możesz dokonać analizy portfolio wieloma różnymi narzędziami.

Inwestowanie bez opłat

Bezpłatna usługa

Korzystanie z platformy jest bezpłatne dla inwestujących w pożyczki. Nie pobieramy od inwestorów opłat wstępnych, okresowych ani manipulacyjnych.

Inwestycja alternatywna

Bezpieczeństwo

Odsetki są płatne na podstawie umowy pożyczki między inwestorem a pożyczkobiorcą. Nie finansujesz działalności Fellow Finance.

Inwestycje na rynku wtórnym

Rynek wtórny

W razie potrzeby wypłacenia środków możesz upłynnić inwestycję, sprzedając pożyczki innym inwestorom na rynku wtórnym

Zapoznaj się z inwestowaniem przy pomocy rachunku demo

Zapoznanie z inwestowaniem w pożyczki

Wypróbuj usługę

Potrzebujesz dodatkowych informacji o inwestowaniu?

Wyślij prośbę o kontakt, a oddzwonimy lub odpiszemy niezwłocznie, by udzielić dodatkowych informacji

 • Pytaj bez wahania! Możesz również zadzwonić bezpośrednio pod nr tel. (+48) 585 359 100 w dni powszednie 09:00-17:00 czasu polskiego.

Oceny klientów

4,4 gwiazdek (207 ocen)

Artykuły o nas

 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere
 • alttexthere

Wiadomości

   Media społecznościowe