Cennik usług

Cenniku usług Fellow Finance dla pożyczkobiorców i dla pożyczkodaw​ców.

Dla pożyczkobiorców


 • Korzystanie z platformy internetowej Fellow Finance oraz ubieganie się o pożyczkę społecznościową w serwisie jest bezpłatne.
 • Oprocentowanie - 10% w skali roku.
 • Opłata wstępna - przy wypłacaniu pożyczki pobierana jest opłata wstępna w wysokości od 12 % do 17% kapitału pożyczki​.
 • Miesięczna opłata za prowadzenie konta w serwisie Fellow Finance – opłata za prowadzenie konta jest pobierana miesięcznie, razem z ratą, i wynosi od 3% do ​​20 % w skali roku kapitału pożyczki.
 • Miesięczna opłata administracyjna w serwisie Fellow Finance – opłata administracyjna jest ustalana między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą (nie wiecej jednak niż ​35 % w skali roku​) i jest pobierana miesięcznie
 • Wcześniejsza spłata pożyczki – bezpłatnie.
 • Przesunięcie terminu raty o 14 dni – ​​2,5 zł.
 • Zawieszenie spłaty kapitału na miesiąc (odroczenie) – ​​2,5 zł.
 • Wysłanie monitu w razie braku terminowej płatności – 10 zł.
  • Monity są wysyłane w dniach:
  • 7 dni po upływie terminu płatności raty
  • 14 dni po upływie terminu płatności raty
  • 31 dni po upływie terminu płatności raty
  • 46 dni po upływie terminu płatności raty
 • Odsetki karne za nieterminowe płatności – dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, do daty spłaty.

Reprezentatywny przykład dla Pożyczki ​Fellow Finance: całkowita kwota pożyczki – 1000 zł na 12 mies.; ​opłata wstępna – 120 zł; opłata administracyjna – 134,55 zł.; opłata za prowadzenia konta – 16,60 zł/mies. (łacznie: 199,20 zł);   roczna stopa oprocentowania – 10%; łączna kwota odsetek – 54,99 zł; czas obowiązywania umowy – 12 miesięcy; wysokość miesięcznych rat: 115,07zł; całkowita kwota do zapłaty przez Konsumenta – 1380,88 zł; całkowity koszt pożyczki – 500,88 zł; Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – 144,55%
Przyznajemy pożyczki na okres od 12 do 36 miesięcy.

Dla inwestorów i pożyczkodawców


 • Obsługa serwisu pożyczkowego Fellow Finance jest bezpłatna.
 • Korzystanie z platformy Fellow Fiance jest bezpłatne.
 • Wszelkimi opłatami związanymi z opóźnienionymi płatnościami Pożyczkobiorców, takich jak monity i odsetki karne, obciążany jest Pożyczkobiorca.
 • Prowizja pobierana od sprzedaży pożyczek na rynku wtórnym wynosi 1%.

Zainwestuj lub Weź pożyczkę


Pozostałe warunki usługi są dostępne w treści umowy pożyczki oraz naszej polityce prywatności.